Transpersoner

Transpersoner er personer som har et utseende eller identitet som uttrykker et annet kjønn enn det de ble tildelt ved fødselen. De kan ha en mannskropp, men føle seg som kvinne, eller de kan ha en kvinnekropp, men føle seg som mann. Man kan la seg operere og/eller ta hormoner for å tilpasse kroppen til det kjønnet man føler seg som.

Trans people

Trans people are people that have an appearance or an identity that express a different gender than they were assigned at birth. They can have a male body, but feel like a woman. Or they can have a female body, but feel like a man. In order to change the body to align with the sex they feel is correct, they can be operated on and / or take hormones.

Hvordan bruke denne siden?