Homofile forhold

Homofili betyr at man føler seg emosjonelt og seksuelt tiltrukket av mennesker av samme kjønn. Menn føler seg tiltrukket av menn og kvinner av kvinner. Homofile kvinner kalles også lesbiske. Noen mennesker føler seg tiltrukket av både menn og kvinner. Disse menneskene kalles bifile.

Homofili kan vise seg på ulike måter i menneskers liv. Noen mennesker vet allerede fra tidlig barndom eller ungdom at de er homofile. Mens andre kun har homofile følelser i en fase av livet. Noen mennesker føler seg tiltrukket av mennesker av samme kjønn uten å leve ut disse følelsene.

To menn er intime med hverandre.
Lesbiske kvinner med barna deres.

Hvorfor noen mennesker er homofile

Man vet ikke hvorfor noen er heterofile, bifile eller homofile. Men dette vet man:

  • Seksuell tiltrekning er ikke et bevisst valg.
  • Seksuell orientering er ikke arvelig, slik som for eksempel øyen- og hårfarge.
  • Det finnes heterofile, homofile og bifile mennesker i alle land og kulturer, men heterofili er vanligst.

Retten til seksuell selvbestemmelse anerkjennes offisielt av mange land. Likevel aksepteres ikke homofile eller bifile mennesker i alle land. Noen steder blir de til og med forfulgt. I Norge og i mange andre europeiske land er diskriminering av homofile og bifile mennesker forbudt. Ifølge loven er det ikke lov å behandle mennesker annerledes, utelukke eller diskriminere dem fordi de er homofile eller bifile.

Fortelle andre at du er homofil eller bifil

Mange som er homofile eller bifile opplever at det er viktig å fortelle dette til venner, familie og andre for at de skal bli sett som den de er. Dersom du er homofil eller bifil, bestemmer du selv om, når og hvem du vil fortelle det til.

  • Noen ganger trengs det ekstra mot for å fortelle at man er homofil eller bifil.
  • Det kan oppleves som en stor lettelse. Du trenger ikke lenger å gjemme følelsene dine. Snakk først med personer du stoler på og som du vet vil akseptere deg som den du er.
  • Mennesker kan reagere ulikt når du forteller at du er homofil eller bifil. Mange reagerer positivt eller nøytralt. Men enkelte kan også reagere negativt fordi de ikke aksepterer homofili. Likevel har ingen i Norge lov til å behandle deg dårligere eller diskriminere deg av den grunn.
  • Dersom du blir dårlig behandlet eller diskriminert fordi du er homofil eller bifil, kan du få hjelp av likestillings- og diskrimineringsombudet

Likekjønnet ekteskap

I Norge of flere andre europeiske land kan personer av samme kjønn gifte seg.

To menn som gifter seg på rådhuset.

Ordbok og oversettelser

Trenger du hjelp? Her finner du hjelpetjenester.

Hjelp

Hvordan bruke denne siden?